პოლიტიკა
რეზო ჭეიშვილის „გადანახული ჩანაწერების“ III ტომი გამოიცემა
FaceBook

ქუთაისის მერია რეზო ჭეიშვილის „გადანახული ჩანაწერების“  ბეჭდვით მომსახურებაზე ტენდერს აცხადებს.

უნდა დაიბეჭდოს  რეზო ჭეიშვილის „გადანახული ჩანაწერების“ III ტომის (ტირაჟი: 300 ცალი).  ტენდერი5 სექტემბერს სრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4950 ლარს შეადგენს.

სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად, „მიმწოდებელმა", რეზო ჭეიშვილის გადანახული ჩანაწერების III ტომი, ხელშეკრულების დადებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა დაბეჭდოს.

„გადაანახული ჩანაწერების“ I და II ტომები 2018 წელს გამოიცა ქუთაისი მერიის დაფინანსებით.

Print