ახალი ამბები
პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებელი ტესტის ქულები
FaceBook
2018 წლის მასწავლებელთა გამოცდები ზაფხულში ჩატარდება. გამოცდაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების ერთ–ერთ მთავარ კითხვას წარმოადგენს შემდეგი: "პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე ქულის რა ბარიერი უნდა გადავლახო რომ სერტიფიკატი ავიღო?"

დღეს არსებული მოცემულობით, რომელიც მიმდინარე ზლის ზაფხულის გამოცდებზე ვრცელდება

არამოქმედი პედაგოგის შემთხვევაში: ქულათა 61% და მეტი უნდა დააგროვოთ, რომ 10 კრედიტი მიიღოთ და ჩაგეთვალოთ ჩაბარებულად.

მოქმედი პედაგოგის შემთხვევაში: 1 კრედიტის მოპოვება შეგეძლებათ ქულათა 31- 41%–ით; 4 კრედიტი – 41-51%; 7 კრედიტი – 51-61%; 10 კრედიტი – 61% დამეტი.

რაც შეეხება პრაქტიკოსი, ანუ მოქმედი მასწავლებლებისთვის მისაღებ ქულებს საგნების მიხედვით და ამ ქულების შესაბამისად კრედიტების მოპოვების შესახებ ინფორმაციას, საგნების მიხედვით ესეც გაწერილია:

პროცენტების გადანაწილება ქულებში საგნების მიხედვით – 1 კრედიტის მოპოვებისთვის

31%–დან – 41%–მდე

1.ქართული ენა და ლიტერატურა – 22-28

2.მათემატიკა – 16-20

3.გეოგრაფია – 18-23

4.ბიოლოგია – 20-25

5.ქიმია – 22-28

6.ფიზიკა – 22–28

7.ისტორია – 19–24

8.სამოქალაქო განათლება – 19–24

9.უცხოური ენები – 28–36

ვრცლად ნახეთ აქ.

წყარო: edu.aris.ge
Print