ახალი ამბები
მასწავლებელთა და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდების ჩატარების განრიგი ცნობილია
FaceBook
2018 წლის მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების გამოცდების ჩატარების განრიგი დამტკიცდა. იხილეთ გამოცდების განრიგი საგნების მიხედვით:

11 ივლისი:
ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI);
ბუნებისმეტყველება (I-VI);
მათემატიკა (I-VI).

12 ივლისი:

პროფესიული უნარები.

13 ივლისი:
პროფესიული უნარები.

18 ივლისი:
მათემატიკა (VII-XII);
ისტორია;
გეოგრაფია.
ბიოლოგია;
სამოქალაქო განათლება;
ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XII).

20 ივლისი:
ინგლისური ენა – წერითი ნაწილი;
რუსული ენა – წერითი ნაწილი;
გერმანული ენა – წერითი ნაწილი;
ფრანგული ენა – წერითი ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა – წერითი ნაწილი;
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი.

21 ივლისი:
ინგლისური ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
რუსული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
გერმანული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
ფრანგული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა – პრაქტიკული ნაწილი.

22 ივლისი:

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი.

23 ივლისი:

ფიზიკა;
მუსიკა;
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
ქიმია;
სპორტი.
წყარო : edu.aris.ge
Print