ბლოგები
უცნაური ქუთაისი - წერილი მესამე
ქუ­თა­ის­მა რომ ძეგ­ლე­ბი არ გა­ა­ხა­რა, ეს სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია, მხო­ლოდ ისი­ნი გა­დარ­ჩა, რომ­ლებ­საც ხე­ლით ვერ შეს­წვდა.

ხან­და­ხან ჩე­მი ქა­ლა­ქი უაღ­რეს პრო­ვი­ნ­ცი­ა­ლიზმს იჩენს და სავ­სე­ბით არ შე­ე­ფე­რე­ბა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ვე­ლი სა­ტახ­ტო ქა­ლა­ქის იმიჯს. მაგ­რამ მი­ზე­ზი მარ­ტი­ვია, სხვა გა­სარ­თო­ბი ქუ­თა­ისს აღა­რა­ფე­რი დარ­ჩე­ნია და მი­ად­გა დე­ბი იშ­ხნე­ლე­ბის, ილო ფო­ტოგ­რა­ფის, პი­კა­სოს ბი­ჭის ძეგ­ლებს,
- ზოგს ცხვი­რი მო­ამ­ტვრია,
- ზოგს ფე­ხი,
- ზოგ­ზეც თი­ნე­ი­ჯე­რუ­ლი ავა­რო­ბით სა­ხე­ლე­ბი ამოჩ­ხაპ­ნა და შუ­ა­ში პლი­უ­სი და­უს­ვა.
აკა­კის ძეგლს ვერ შეს­წვდა და პოს­ტა­მენ­ტი მო­უჩ­ხაპ­ნა ქი­მი­უ­რი სა­ღე­ბა­ვით.
და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის ძეგ­ლი ხომ სა­ერ­თოდ ღა­მის უკუ­ნეთ­ში აიტ­ყორ­ცნა. 

ანაზ­დად მფრი­ნა­ვი ფრა­ზა მახ­სენ­დე­ბა კი­ნო­ფილ­მი­დან "არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი გა­მო­ფე­ნა":

"ესაა, ბი­ჭო, პი­კა­სოს ბი­ჭი? ამით ერ­თო­ბა პი­კა­სო?"

რი­თი ერ­თო­ბა და რი­თი არა პი­კა­სო, ეს პი­კა­სოს და­ვუ­ტო­ვოთ, ჩვენ კი პი­კა­სოს­თან და მის ბიჭ­თან დავ­რჩეთ.

მსოფ­ლი­ომ არ იცის, რომ ქუ­თა­ის­ში დგას ძეგ­ლი, რომ­ლის სა­თა­უ­რის პირ­ველ­წყა­რომ სულ რა­ღაც რამ­დე­ნი­მე წლის წინ მსოფ­ლიო სახ­ვი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის აუქ­ცი­ონ­ზე მოხ­სნა ვან-გო­გის "მზე­სუმ­ზი­რე­ბის" რე­კორ­დი და პაბ­ლო პი­კა­სოს "P'tit Louis" (პა­ტა­რა ლუი) სოთ­ბის აუქ­ცი­ონ­ზე გა­ი­ყი­და 119 მი­ლი­ონ დო­ლა­რად.

ეს თან­ხა ბევ­რად აჭარ­ბებს და აღე­მა­ტე­ბა ქუ­თა­ი­სის ბი­უ­ჯეტს.

მსოფ­ლი­ომ არ იცის, რომ პი­კა­სოს ეს ბი­ჭი ქუ­თა­ის­ში ში­ნა­უ­რი გახ­და ისე, რო­გორც ცხოვ­რე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა. იქამ­დე, პი­კა­სოს თა­ვის სი­ცოც­ხლე­ში გა­გო­ნი­ლიც არ ექ­ნე­ბო­და ქუ­თა­ი­სის შე­სა­ხებ, მით უმე­ტეს ის, თუ ასე პო­პუ­ლა­რუ­ლი იქ­ნე­ბო­და იგი და მი­სი ვარ­დის­ფე­რი პე­რი­ო­დის შე­დევ­რი მის­თვის აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უც­ხო გა­რე­მო­ში.

მარ­თა­ლია ძეგ­ლზე წა­ი­თა­მა­შეს, მაგ­რამ ისიც შე­იძ­ლე­ბო­და, სა­ერ­თოდ რი­ონ­ში გა­და­ეგ­დოთ იმ პა­ტა­რა ბი­ჭი­ვით "ამ­პრე­დუ­ზო მე­დუ­ზოს" რომ იძა­ხის და ქუ­დებს არ­თმევს აგუ­ლი­სა და შავ­ლეგს...

რა თქმა უნ­და, ამ პო­პუ­ლა­რო­ბა­ში ლო­მის წი­ლი უდევს მწე­რალ­სა და სცე­ნა­რისტ რე­ზო გაბ­რი­ა­ძეს, მაგ­რამ რომ არა ქუ­თა­ი­სის თავ­ნე­ბა თვი­სე­ბა უც­ხოს გა­თა­ვი­სე­ბი­სა, არც ეს ფრა­ზა და არც პი­კა­სო და მი­სი ბი­ჭი ასე ხე­ლი-ხელ სა­გოგ­მა­ნე­ბი არ იქ­ნე­ბოდ­ნენ ქუ­თა­ის­ში.

ეს ხა­სი­ა­თი და ბუ­ნებ­რი­ვი მოთ­ხოვ­ნაა ქუ­თა­ი­სის, რა­თა კონ­ტრას­ტე­ბის სი­ლა­მა­ზით წარ­მოჩ­ნდეს. ეს ისე­თი­ვე უნი­კა­ლუ­რი მომ­ხიბ­ლა­ო­ბაა, რო­გორც თვით იმა­ვე პი­კა­სოს გა­სა­ო­ცა­რი კუ­ბის­ტუ­რი ნა­ხა­ტე­ბი და ამ მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის უპირ­ვე­ლე­სი წი­ნა­მორ­ბე­დი - "ავი­ნი­ო­ნე­ლი ქა­ლე­ბი".

ამის­თვის ქუ­თა­ისს ჯერ არ მო­უც­ლია.

"პი­კა­სოს ბი­ჭე­ბიო", - ამ­ბო­ბენ ქუ­თა­ის­ში და უკ­ვე ამ სა­ხელ­წო­დე­ბის კო­მე­დი­ურ-მუ­სი­კა­ლუ­რი ჯგუ­ფსაც გუ­ლის­ხმო­ბენ.

ერ­თის სიტ­ყვით, ეს სიტ­ყვათ­შე­თან­ხმე­ბა ისე­ვეა გა­ი­გი­ვე­ბუ­ლი ქუ­თა­თუ­რებ­თან, რო­გორც სა­ფიჩ­ხი­ე­ლი, ბა­ლახ­ვნე­ლი, ჭო­მე­ლი, ზას­ტა­ვე­ლი და სხვ.

ამ დო­ნე­ზე თუ შე­ით­ვი­სებ­და ქუ­თა­ი­სი პი­კა­სოს, არა­თუ პი­კა­სომ, თვით ქუ­თა­ის­მაც არ იცო­და მთე­ლი სიც­ხა­დით, რად­გან სიყ­ვა­რუ­ლი და შე­თავ­სე­ბა მარ­ტო კი­ნო­ფი­ლე­ბით, ან ქა­ლა­ქე­ლო­ბით კი არ ხდე­ბა, არა­მედ რა­ღაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კრი­ტე­რი­უ­მით, რომ­ლის სიღ­რმე­საც ჯერ კი­დევ არ ჩავ­მწვდარ­ვარ. ერ­თი კია, რომ ამ სა­ყო­ველ­თაო აღი­ა­რე­ბა-გა­თა­ვი­სე­ბა­ში ქუ­თა­ი­სურ იუ­მორს დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა.

სი­ცი­ლი მარ­ტო არ ჰყოფ­ნის იუ­მორს. აქ მე­ტი რამ არის სა­ჭი­რო. ეს მე­ტია წარ­მო­ჩე­ნი­ლი "პი­კა­სოს ბიჭ­ში", ვიდ­რე ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი ჰქონ­და ეს ბა­ტონ რე­ზო გაბ­რი­ა­ძეს, ან თუნ­დაც იგი­ვე პი­კა­სოს. ამ აღი­ა­რე­ბის უნი­კა­ლო­ბის გა­სა­გე­ბად სა­ჭი­როა ვი­ცო­დეთ თვით ქუ­თა­ი­სუ­რი იუ­მო­რის რა­ო­ბა და პა­რა­მეტ­რე­ბი, თუ რით საზ­რდო­ობს ის ადა­მი­ა­ნის თუ ადა­მი­ან­თა გუ­ლით მი­ღე­ბი­სა და გა­თა­ვი­სე­ბის მხრივ.

ქუ­თა­ის­მა ძა­ლი­ან კარ­გად იცის ხუმ­რო­ბი­სა და შე­უ­რაც­ხყო­ფის ფა­სი, იქამ­დე, გრძნობს, რა რო­გორ არის ნათ­ქვა­მი. ამის ნა­თელ დას­ტუ­რად შე­მიძ­ლია მო­ვი­ტა­ნო ერ­თი ანეკ­დო­ტი, რო­მე­ლიც ეროვ­ნულ-გან­მან­თა­ვი­სუფ­ლე­ბე­ლი მოძ­რა­ო­ბის გა­რიჟ­რაჟ­ზე შე­იქ­მნა და ის სრუ­ლად ასა­ხავს ჩე­მი ქა­ლა­ქის ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ტი­პაჟს.

რო­დე­საც სა­ტახ­ტო ქა­ლაქ­მა სის­ხლის­ღვრა და ომე­ბი გა­და­ი­ა­რა, საყ­ვე­დუ­რის ნიშ­ნად თბი­ლისს უთ­ქვამს ქუ­თა­ი­სის­თვის - "შენ ჭურ­ში წევ­ხა­რო"... (ეს იმი­ტომ, რომ მთელს ამ ორომ­ტრი­ალ­ში ქუ­თა­ი­სის წვლი­ლი არ ჩან­და, იქამ­დე ას­კა­ცი­ა­ნი მი­ტინ­გიც კი არ ეწ­ყო­ბოდა).

ქუ­თა­ისს უპა­სუხ­ნია სა­ტახ­ტო ქა­ლა­ქის­თვის - "კუ­ბო­ში წო­ლას ჭურ­ში წო­ლა მირ­ჩევ­ნი­აო".

ამ ანეკ­დოტ­ზე შე­იძ­ლე­ბა არა­ვის გა­ე­ცი­ნოს, არც მა­შინ გა­უ­ცი­ნია ვინ­მეს. ბევ­რმა ეს ნათ­ქვა­მი შე­უ­რაც­ხყო­ფად მი­ი­ღო, მაგ­რამ მას­ში არის ის, რაც ქუ­თა­ი­სის­თვის სა­ნუკ­ვა­რია - სიმ­შვი­დე.

ის არა­სო­დეს ჩა­რე­უ­ლა პო­ლი­ტი­კურ ბა­ტა­ლი­ებ­ში. სა­დაც სხვა იყო, ისიც იქ იყო. მაგ­რამ არა­სო­დეს მას თა­ვის თავ­ზე ზედ­მე­ტი არ აუ­ღია. იმი­ტომ კი არა, რომ რა­ი­მე­სი შე­ში­ნე­ბია ქუ­თა­ისს. არა!

მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ მის­თვის მთა­ვა­რი იყო სი­ცოც­ხლე, პა­ტა­რა ქა­ლა­ქია ის, და მი­ტომ.

ზედ­მე­ტი ყუ­რად­ღე­ბა არ უყ­ვარს ქუ­თა­ისს, მი­თუ­მე­ტეს მტერ­თა­გან, თო­რემ ქუ­თა­ი­სი იყო სწო­რედ ის ქა­ლა­ქი, სა­დაც მხედ­რი­ო­ნის ურ­დო და­ბა­ნაკ­და. სი­ცოც­ხლე ძვი­რად უღირ­და ქუ­თა­ისს. მარ­თლაც, ჭურ­ში ჯდო­მა ჯობ­და იმ დროს კუ­ბო­ში...

ქუ­თა­ის­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია თვით­გა­დარ­ჩე­ნის ვირ­თხი­სე­უ­ლი იმუ­ნი­ტე­ტი. სა­ჭი­რო დროს აუ­ცი­ლებ­ლად უნ­და და­ვი­მა­ლოთ, ქა­ლა­ქიც პა­ტა­რაა, არც სატ­რან­ზი­ტო გზაა და არც სარ­კი­ნიგ­ზო. მტერს რომ მო­უნ­დეს, ქუ­თა­ი­სის­თვის ხელს არც კი გა­ის­ვრის, ინ­დუს­ტრია აღარ არის ჩვენ­ში, და მი­ტომ.

ამით გა­დავ­რჩით რუ­სებ­თან ომის დროს, ქუ­თა­ის­ში ერ­თი ბომ­ბიც რომ არ ჩა­მო­ვარ­და, იქამ­დე ერ­თი რუ­სუ­ლი ჩექ­მაც კი არ დად­გმუ­ლა იმ ორომ­ტრი­ალ­ში. შე­ეძ­ლოთ? და მე­რე რო­გორ... და მე­რე რამ­დენ­ჯერ... ან ვინ უშ­ლი­და ხელს... ან ახ­ლა...

მაგ­რამ რა უნ­და მო­ი­გოს მტერ­მა ქუ­თა­ის­ში გარ­და იმი­სა, რომ სუ­ლი­ერ ჭა­ობ­ში ჩა­ეფ­ლო­ბა და და­იხ­რჩვე­ბა.

სამ­ხედ­რო სტრა­ტე­გი­ის მხრივ ქუ­თა­ი­სი მხო­ლოდ ქარ­თველ­თათ­ვის არის ხელ­საყ­რე­ლი და არა ნე­ბის­მი­ე­რი მომ­ხვდუ­რის­თვის, გინ­დაც ჩრდი­ლო­ე­თი­დან წა­მო­ვი­დეს ის, გინ­დაც სამ­ხრე­თი­დან, გინ­დაც აღ­მო­სავ­ლე­თი­დან და გინ­დაც და­სავ­ლე­თი­დან.

ის მხო­ლოდ და მხო­ლოდ სუ­ლი­ე­რი სა­ბა­დოა ქარ­თვე­ლი ერის და თუ ვინ­მეს უნ­და ამ ერის გა­ნად­გუ­რე­ბა, მხო­ლოდ ქუ­თა­ი­სი უნ­და აღ­გა­ვოს პი­რი­სა­გან მი­წი­სა.

მე ის კა­ცი არა ვარ, მტრებს რომ ვე­უბ­ნე­ბი, ერეკ­ლეს მე­ზარ­ბაზ­ნე­ე­ბი არა ჰყავ­სო, მე ამით ხაზს ვუს­ვამ ქუ­თა­ი­სის არსს, მის დი­ად ძა­ლას. თუმ­ცა­ღა, მტერ­მა ისიც იცის, რომ ქუ­თა­ი­სი, სამ­ხედ­რო სტრა­ტე­გი­ის მხრით, მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ქარ­თვე­ლე­ბის­თვი­საა ხელ­საყ­რე­ლი.

იგი ვე­რა­ვინ გა­მო­ი­ყე­ნა სა­თა­ვი­სოდ - ვერც არაბ­მა, ვერც თურ­ქმა, ვერც მონ­ღოლ­მა, ვერც ოს­მა­ლომ და მით უფ­რო ვერც რუს­მა.

ქუ­თა­ისს ამის ძა­ლა გა­აჩ­ნია და ამი­ტომ ქუ­თა­ის­ზე და ტფი­ლის­ზე ლაშ­ქრო­ბა ვერც ქარ­თველს გა­მო­უ­ვი­დო­და და ვერც ვე­რა­ნა­ირ მომ­ხვდურს, რა­მე­თუ ჩვენ ყვე­ლა­ნი ქუ­თა­ის­ში ვხვდე­ბით ყვე­ლას - მტერ­საც და მოყ­ვა­რე­საც.
* * *
ერ­თა­დერ­თი ქა­ლა­ქი, სა­დაც შე­იძ­ლე­ბო­და შეხ­ვედ­რო­დნენ ერ­თმა­ნეთს ჩერ­ჩი­ლი, სტა­ლი­ნი და ჰიტ­ლე­რი ყო­ველ­გვა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი ამ­ბი­ცი­ე­ბი­სა და ქვე­ნაგ­რძნო­ბე­ბის გა­რე­შე, უბ­რა­ლოდ, ხო­შის გა­სას­წო­რებ­ლად, ეს ქუ­თა­ი­სია.
| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
სხვა სიახლეები
დღის სიახლეები
"ნაციონალური მოძრაობის" ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ლაშა შალამბერიძე საუბნო კომისიებში "ქართული ოცნების" წევრების ნათესავების დასაქმებაზე საუბრობს.
11:53 / 19-09-2018
გაერთიანებული ოპოზიცია,  ქუთაისში, მუზეუმის ყოფილი შენობის მიმდებარე ტერიტორიის,  ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემას აპროტესტებს.
11:25 / 18-09-2018
ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის ფონდებში რამდენიმე ათეული ხალიჩა -ფარდაგი ინახება.
14:22 / 16-09-2018
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუბისწყალში კონფლიქტის დროს 65 წლის ქალბატონი გარდაიცვალა.
14:14 / 16-09-2018
მსგავსი სიახლეები


ბავშვობაში ჭადრაკის ფიგურებით თამაში მიყვარდა. ერთმანეთს
ვაბრძოლებდი. ვაბრძოლებდი პირდაპირი გაგებით - ვაჯახებდი. რომელიც
წაიქცეოდა წაგებულიც ის იყო.
ბავშვობაში ჭადრაკის ფიგურებით თამაში მიყვარდა. ერთმანეთს ვაბრძოლებდი. ვაბრძოლებდი პირდაპირი გაგებით - ვაჯახებდი. რომელიც წაიქცეოდა წაგებულიც ის იყო.
10:44 / 09.08.2018


აი, ეს ლექსი, მურმან ლებანიძის შედევრია. მისი შედევრობა
დაადგინა დრომ… ლექსის ბოლოში მიწერილმა თარიღმა, სულ ოთხმა
ციფრმა.
აი, ეს ლექსი, მურმან ლებანიძის შედევრია. მისი შედევრობა დაადგინა დრომ… ლექსის ბოლოში მიწერილმა თარიღმა, სულ ოთხმა ციფრმა.
10:02 / 20.07.2018


საერთოდ, ქრისტეს აღდგომა, თავისთავად უნიკალური მოვლენაა. ამ
მოვლენის უნიკალურობა განსხვავებულად გამოხატვის არსებობის უფლებას
აძლევს ამ მოვლენას!
საერთოდ, ქრისტეს აღდგომა, თავისთავად უნიკალური მოვლენაა. ამ მოვლენის უნიკალურობა განსხვავებულად გამოხატვის არსებობის უფლებას აძლევს ამ მოვლენას!
07:11 / 08.04.2018


გარ­და­სულ წლებ­ში მო­ხუც­თათ­ვის რომ გე­კით­ხა, რა მოხ­და
ისე­თი ორ მა­ისს ქუ­თა­ის­შიო, და­ზუს­ტე­ბით ვე­რა­ვინ ვე­რა­ფერს
ამ­ბობ­და.
გარ­და­სულ წლებ­ში მო­ხუც­თათ­ვის რომ გე­კით­ხა, რა მოხ­და ისე­თი ორ მა­ისს ქუ­თა­ის­შიო, და­ზუს­ტე­ბით ვე­რა­ვინ ვე­რა­ფერს ამ­ბობ­და.
00:14 / 01.03.2018


რო­ცა ქუ­თა­ის­ზე მიდ­გე­ბა სა­უ­ბა­რი, პირ­ვე­ლი სიტ­ყვა, რაც
გო­ნე­ბას მო­აწ­ყდე­ბა, ესაა ნაც­ვალ­სა­ხე­ლი
რო­ცა ქუ­თა­ის­ზე მიდ­გე­ბა სა­უ­ბა­რი, პირ­ვე­ლი სიტ­ყვა, რაც გო­ნე­ბას მო­აწ­ყდე­ბა, ესაა ნაც­ვალ­სა­ხე­ლი "ჩე­მი".
09:09 / 25.02.2018
კალენდარი
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.

ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდ  ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. The views, opinions and statements expressed by the authors and those providing comments are theirs only and do not necessarily reflect the position of Open Society Georgia Foundation. Therefore, the Open Society Georgia Foundation is not responsible for the content of the information material.